Serviciile bibliotecii

Serviciul informativ bibliografic, serviciul asistenţă de specialitate, serviciul relaţii cu publicul, biblioteca pentru copii şi 5 filiale amplasate în diferite sectoare ale municipiului.
Biblioteca prin serviciile sale pune la dispoziţia cititorilor colecţiile enciclopedice, ce satisfac preferinţele şi interesele utilizatorilor. Pentru promovarea instituţiei bibliotecare au fost organizate un şir de acţiuni culturale.
Biblioteca ” D. Cantemir” anual organizează: Zilele Bibliotecii Raionale în luna octombrie, cicluri de activităţi cu elevii de familiarizare a cunoştinţelor bibliologice cu elevii.

Serviciul Asistenţa metodologica de specialitate – mesager al bibliotecii

Obiectivele principale ale serviciului:
1. Îndrumarea şi sprijinirea bibliotecilor publice.
2. Elaborarea unor programe ce ţin de activitatea bibliotecilor.
3. Sintetizarea, generalizarea şi valorificarea experienţei pozitive a activităţii de bibliotecă.
4. Instruirea şi perfecţionarea bibliotecarilor.
5. Aplicarea infractivă a indicilor de performanţă. Promovarea instituţiei bibliotecare.
6. Introducerea „Boxa de idei” pentru studierea intereselor utilizatorilor.
7. Organizarea seminarelor, traininguri pentru bibliotecari.
8. Acordarea asistenţei de specialitate bibliotecilor.

Serviciul colaboreaza cu:
1. Biblioteca Naţonală
2. Biblioteca Naţională pentru copii „I. Creangă”
3. Şcoala de biblioteconomie
4. Bibliotecile din teritoriu.
5. Colegii din Bibliotecile Raionale.

Serviciul informaţional-bibliografic – cheia unei biblioteci.

În ajutorul cititorilor, în biblioteca este aranjat Aparatul Informaţional-Bibliografic

AIB include:

1. catalogul sistematic
2. catalogul alfabetic
3. catalogul naţional
4. fişierul personalului
5. fişierul literaturii artistice după titlu
6. fişierul poeziei
7. fişierul articolelor din presă

Obiectivele SIB:
– coordonarea lucrului serviciului cu bibliotecile-filiale din oraş ăi sate
– ridicarea nivelul profesional al bibliotecarilor în domeniul bibliografiei
– informarea bibliografică a diferitelor grupe de beneficiari specialişti
– optimizarea relaţii cu publicul
– deservirea cititorilor

Împreună cu şefii serviciilor din bibliotecă să lucreze la alcatuirea unor lucrări:
1. D.Cantemir
2. I.L.Caragiale
3. Apa – izvor al vieţii
4. Resurse naturale şi protecţia mediului

Serviciul Relaţii cu Publicul.

Serviciul relaţii cu publicul matur – nucleul bibliotecii pune la dispoziţia utilizatorilor totalitatea documentelor de care dispune biblioteca.Obiectivele bibliotecii:

1. Optimizarea relaţiilor cu publicul
2. Elaborarea şi realizarea unui program special de promovare a bibliotecii
3. Regîndirea sistemului de activitate informaţionala
4. Crearea clubului pentru persoane de vârsta a treia
5. Colaborarea cu instituţiile pentru copii şi instituţiile culturale

Serviciile oferite:

1. Împrumut de publicaţii la domiciliu
2. Consultare de documente în sala de lectură
3. Împrumut interbibliotecar
4. Serviciul bibliografic – referinţe şi informaţii
5. Serviciul ” Biblioman”

Biblioteca ” Dm. Cantemir” dispune de:

– circa 55000 volume ( cărţi, periodice, discuri etc.)
– peste 40 abonamente la ziare şi reviste româneşti şi străine
– 50 locuri în sala de lectură
– cataloage: alfabetic şi sistematic, fişiere tematice, fişierul articolelor din periodica

De fondul bibliotecii anual beneficiază peste 1500 de utilizatori
Împrumut de documente – peste 35000 de documente
Vizite – 10000

Sala de lectură:
Pune la dispoziţia utilizatorului:
– ediţii periodice
– literatură de referinţă: cărţi rare, enciclopedii, dicţionare, ghiduri, îndreptare pe diverse teme etc.
– literatura din domeniul artei şi sportului
– colecţia de peste 150 discuri.

Zilnic păşesc pragul sălii de lectură peste 40 de utilizatori.

Serviciul Fonduri si completarea colectiilor .

– Completează curent şi retrospectiv colecţiile prin achiziţii ,schimb, donaţii şi alte surse;
– Asigură evidenţa bibliotecară mică primară şi individuală a colecţiilor;
– Prelucrează biblioteconomic colecţiile ,conform normelor tehnice;
– Repartizează publicaţiile şi alte documente pe secţii şi filiale.

Serviciul fonduri duce evidenţa fondurilor a 57 filiale, care constituie 645642 exemplare.

Biblioteca şi-a început activitatea în iulie 1987 având fondul de 4200 ex. cu sediu în biblioteca centrală, apoi a fost transferată în incinta şcolii primare „S.Vanghelii”.
Biblioteca în prezent deţine un fond de publicaţii de 9000 ex. posedă mijloace proprii de informare:
Catalog alfabetic, sistematic, fişiere tematice . Prestează servicii pentru beneficiari (anual serveşte circa 600 cititori, cărora le împrumută 1200 publicaţii ), le acordă asistenţă informativ documentară şi bibliografică. Organizează activităţi culturale.

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: