Notă

Stilul administrativ, cu toată sicitatea [uscăciunea] sa, are inestimabilul avantaj al conciziei, exactităţii şi scuteşte atît solicitantul, cît şi destinatarul (superiorul, în linie ierarhică, şeful unei anumite întreprinderi, instituţii etc.) de inutile pierderi de timp. Citește în continuare

Reclame

Model cerere_1

Domnule director,

Subsemnatul , Ion Postică, elev la liceul „Mihai Eminescu”, vă rog să binevoiţi a-mi elibera o adeverinţă din care să rezulte că sînt de bună seamă elev al acestui liceu. Citește în continuare