O expoziţie despre Chişinăul de altădată

La Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc vernisarea expoziţiei fotografice cu genericul „Chişinău. Istoria în imagini”, ce poartă semnătura lui Iurie Răilean. Evenimentul este susţinut de către Primăria municipiului Chişinău.

Expoziţia este dedicată celei de-a 575-a aniversări a oraşului Chişinău, redând frumuseţea şi măreţia oraşului de acum o sută de ani. Printre cele 30 de imagini arhitectonice, repere ale unor vremuri apuse, se regăseşte şi aristocraţia Chişinăului de altădată.
„Am vrut să redau acea splendoare a arhitecturii de epocă, acel suflet al oraşului care trăieşte şi cere să fie admirat şi păstrat, fiindcă este încă alături de noi prin ceea ce s-a mai păstrat integru. În această expoziţie sunt prezentate şi familii de aristocraţi care au fondat acest oraş şi care în 1940 au fost alungate. Dacă savanţii fac istoria scrisă, atunci noi, oamenii de artă, suntem obligaţi să facem istoria în imagini, imortalizând-o”, a menţionat Iurie Răilean. Totodată, artistul a precizat că este regretabil faptul că oraşul vechi dispare. „Mi-e frică să-mi imaginez cum va arăta acest oraş în viitor, dacă este devastat cu o mare viteză”. Citește în continuare

Reclame

Recital de poezie la “Biblioteca D.Cantemir”

Limba-i maica noastră sfântă, noi suntem copiii ei” (Grigore Vieru)

Marţi, 21 februarie, a.c., filiala nr.4 a Bibliotecii Publice “D.Cantemir” a dat curs invitaţiei tuturor îndrăgostiţilor de graiul matern de a participa la un recital de poezie consacrat limbii române organizat de bibliotecă în parteneriat cu Şcoala Primară “S.Vangheli” din or.Ungheni.Elevii clasei a 2-a “B” au adus un adevărat omagiu limbii materne, recitînd viersuri din lirica poeţilor autohtoni şi români şi au convins publicul că limba maternă este „o sfântă comoară, e pâi­nea caldă a neamului“.Moderatoarea activităţii, D-na Budeanu Nadejda, şefa filialei s-a adresat tinerii generaţii, accentuînd ideea că a vorbi şi a iubi limba română e ceva firesc, dar ei trebuie să cunoas­că că pentru limba română s-a luptat şi se mai luptă şi tot ce pentru ei este istorie, pentru noi, generaţia mai în vârstă a fost prezent.În cadrul activităţii a fost inaugurată şi o frumoasă expoziţie de carte care a întregit sărbătoarea.

75 de ani de la naşterea lui Marin Sorescu

În fiecare an, pe data de 19 februarie, Marin Sorescu- poet,dramaturg, prozator, eseist, traducător şi pictor român,îşi sărbătoreşte eternitatea.Anul acesta înnoptatul poet şi-a sprijinit, din nou, cum îi este obiceiul, fruntea de stele, ascultând nălucirile apei ce fulgera prin faţa porţii şi devenind – prin tăcere – complice la cuvinte. Apoi s-a ocupat de treburile lui din ziua a şasea: „A pus la cale o furtună, şi l-a învăţat pe regele Lear/ Cum să poarte coroana de paie…” Sigur că:, în ziua a şaptea , fiind peste măsură de istovit, se va duce „să moară puţin”. Până atunci, însă, mai este o veşnicie…

Discuţia cărţii “Cătălin-copilul cucului” de V.Bojoga

Joi, 17 februarie,a.c., Biblioteca Publică Raională D.Cantemir a organizat o discuţie pe marginea romanului proaspăt intrat în bibliotecă, “Cătălin-copilul cucului”.Autorul romanului, Valeriu Bojoga, originar din Nisporeni, trece prin aceeaşi dramă ca şi sute de mii de alţi moldoveni. De ani buni, dînsul munceşte în Italia, fiind măcinat mereu de dorul pentru copilul său rămas la bunici, în Moldova.Din acest dor a luat naştere “o istorie plină de dragoste, dar şi de durere” care tratează un subiect actual în Republica Moldova- autoexilul părinţilor pentru cîştigul de bani pe de o parte şi lăsarea copiilor în seama celorlalţi, cu riscurile pe care îl implică abandonul pe cealaltă parte. Copilul Cătălin- personajul principal al roamanului devine simbol al noii generaţii, condamnat la o copilărie fără de părinţi.El care este lăsat în grija bunicii,care devine sprijin moral şi singura părtaşă la suferinţele şi peripeţiile copilului.
Într-o societate în care problema existenţială se resimte adînc iar grija zilei de mîine este o problemă tot mai dureroasă,cei care suferă cel mai mult rămîn a fi copiii.
Discuţia cărţii a avut ca scop ridicarea gradului de conştientizare a problemelor sociale şi psihologice determinate de abandonul copiilor de către părinţii plecaţi peste hotare pentru un cîştig mai uşor şi mai sigur.Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu Şcoala Primară “S.Vangheli”, din or.Ungheni.Colectivul pedagogic, împreună cu părinţi şi copii şi-au dezvăluit impresiile şi părerile personale pe marginea subiectului, au formulat unele concluzii şi şi-au exprimat entuziasmul faţă de romanul atît de actual în contextul societăţii de astăzi.

“Dragostea – soră a muzicii”

Pe data de 14 februarie, 2011, Sărbătoarea dragostei şi a sentimentelor frumoase asociate acesteia, a fost organizată în incinta Bibliotecii Publice D.Cantemir sub forma unui concurs muzical-literar organizat de către bibliotecă în parteneriat cu Liceul Teoretic V.Alecsandri din or.Ungheni şi Biblioteca şcolară din incinta acestuia.Activitatea a fost organizată de către Aurica Glecler- şef-oficiu Serviciul Relaţii cu Publicul.Concurenţii au fost elevii claselor a IX- XII -a, care au avut de susţinut următoarele probe ale concursului:
1.Creaţie proprie pe tema “Dragostea”
2.Declaraţie de dragoste inedită
3.Recitarea unei poezii din lirica de dragoste
4.Interpretarea unei piese de dragoste
Cei 12 concurenţi au susţinut “cu brio” concursul, dînd dovadă de calităţi artistice extraordinare şi suflu creativ, iar cei mai activi şi inspiraţi au fost premiaţi de către Bibliotecă şi stimulaţi pentru a participa în cadrul activităţilor culturale şi pe viitor.Scopul concursului a fost de a antrena tinerii să participe activ în cadrul activităţilor de bibliotecă, precum şi de a promova tinerele talente în comunitate.

Zilele Bibliotecii Judeţene „G. Bariţiu” din Braşov la Ungheni

În perioada 12-15 iulie, la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” s-a desfăşurat Zilele Bibliotecii Judeţene „G. Bariţiu” din Braşov la Ungheni.Pe 15 iulie colegii din Braşov au vizitat Filiala de carte românească „G. Bariţiu” din Ungheni, care este găzduită de şcoala primară S. Vangheli. Filiala a fost inaugurată în iulie 1997 cu acordul Ministerelor de Cultură a Republicii Moldova şi României.
Activitatea a avut loc sub genericul “Ziua cărţii” care a fost cea de a patra zi şi s-a desfaşurat la „Filiala de carte românească George Bariţiu din oraşul Ungheni” şi a fost deschisă de directorul Bibliotecii Dimitrie Cantemir Victoria Bernic. Dumneaei a mentionat, care este misiunea bibliotecilor la etapa actuală, activitatea de promovare, parteneriat şi colaborare cu Biblioteca Judeţeană din Braşov.
Colegii din Braşov ne-au făcut o incursiune despre serviciile de bibliotecă de care dispun cititorii.
Şefa filialei 5, Domnica Şovgan, a făcut o evaluare a bibliotecii, a prezentat fondul de documente.
Cuvinte de mulţumire şi apreciere pentru activităţile bibliotecii au avut directorul şcolii primare. Anastasia Alexe a menţionat că este nevoie de mai multă literatură de referinţă de o colaborare mai fructuoasă dintre aceste două biblioteci, de un schimb de experienţă mai bun.De asemenea au adus cuvinte de mulţumire d-na Michicin Sveta director adjunct, profesoara Costru Ludmila beneficiari ai biblioteciii. A avut loc şi un concurs de inteligenţă despre personalitatea lui George Bariţiu. Participanţiii la concurs au fost menţionaţi cu diploma.

 

Constituirea în R. Moldova a sistemului de prestare a serviciilor informaţionale

La 9 februarie 2007 în Pavilionul Central CEI „Moldexpo”a avut loc o.,masă rotundă cu genericul ,,Premisele teoretice şi practice ale constituirii în Republica Moldova a Sistemului Naţional de prestare a serviciilor informaţionale”, organizator fiind Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Scopul întrunirii I-a constituit elaborarea conceptului privind organizarea unui sistem unic de prestare a serviciilor informaţionale de nivel naţional. Astfel, prioritatea creării sistemului naţio­nal de prestare a serviciilor informaţionale n Republica Moldova poate reprezenta o platformă pentru atragerea investiţiilor in domeniul naţional al Tl (tehnologiilor informaţionale).Totodată experienţa europeana în direcţia respectivă demonstrează sporirea numerica a serviciilor informaţionale, prestate cetăţenilor şi business-ului, amplifică mult calitatea acestora, securitatea informaţionala şi protecţia datelor, transparenţa in relaţiile dintre stat si societate, patron şi angajat etc.

Citește în continuare