Constituirea în R. Moldova a sistemului de prestare a serviciilor informaţionale

La 9 februarie 2007 în Pavilionul Central CEI „Moldexpo”a avut loc o.,masă rotundă cu genericul ,,Premisele teoretice şi practice ale constituirii în Republica Moldova a Sistemului Naţional de prestare a serviciilor informaţionale”, organizator fiind Ministerul Dezvoltării Informaţionale. Scopul întrunirii I-a constituit elaborarea conceptului privind organizarea unui sistem unic de prestare a serviciilor informaţionale de nivel naţional. Astfel, prioritatea creării sistemului naţio­nal de prestare a serviciilor informaţionale n Republica Moldova poate reprezenta o platformă pentru atragerea investiţiilor in domeniul naţional al Tl (tehnologiilor informaţionale).Totodată experienţa europeana în direcţia respectivă demonstrează sporirea numerica a serviciilor informaţionale, prestate cetăţenilor şi business-ului, amplifică mult calitatea acestora, securitatea informaţionala şi protecţia datelor, transparenţa in relaţiile dintre stat si societate, patron şi angajat etc.

Participanţii ,,mesei rotunde”, inclusiv miniştri, academicieni, directori ai mai multor centre, cum ar fi: Centrul de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale al Î.S.,,Registru”, Centrul analitic informaţional „Analitinform”, Centrul de cercetări aplicative ale tehnologiilor societăţii informaţiona­le etc., reprezentanţi ai Asociaţiei Obşteşti ,,Renam” au supus dezbaterilor mai multe subiecte actuale. Printre acestea amintim: etapele informatizării Republicii Moldova şi sarcinile primordiale ale edificării societăţii informaţionale, sistemul de prestare a ser­viciilor de cunoaştere in domeniul ştiinţei şi educaţiei, conceptul optimizării sistemului de servire în masă a cetăţenilor de către organizaţiile de stat, convergenţa unui sistem integrat de servicii informaţionale, etc.

Din punct de vedere funcţional, temelia Sistemului Naţional de prestare a serviciilor informaţionale (SNPSI) o constituie următoarele subsisteme de bază: sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat şi sistemele informaţionale private; sistemul unic de prestare a serviciilor informaţionale guvernamentale generale (în particular, informaţie despre structura administrativă, timpul şi condiţiile audienţei, documentele de bază, noutăţi); sistemul de prestare a serviciilor informaţionale în domeniul industriei şi agriculturii (informaţie de referinţă privind întreprinderile din industrie şi agricultură, indicele mărfurilor şi produselor); sistemul de prestare a informaţiei despre evenimente şi noutăţi din Moldova (acces electronic la ediţii periodice şi resursele mass-media); sistemul de prestare a serviciilor privind reţeaua de transport (orarul, tarife şi preţuri, informaţie operativă despre fluxurile de transport ), informaţia socială şi angajarea în câmpul muncii (serviciul agenţiilor de angajare în câmpul muncii), privind servicii imobiliare (informaţie şi servicii despre fondul locativ şi ne-locativ), pentru vizitatorii Moldovei (ghiduri turistice virtuale, hoteluri şi cazare), viaţa culturală şi distracţii (evenimente culturale şi sportive, teatre, cinema, cluburi, expoziţii, restaurante), referitoare la datele meteo şi ecologie, serviciul de informaţii utile (telefoane, adrese, informaţie topografică), comerciale, financiare şi de asigurări (prestarea serviciilor la comanda on-line: cărţi, discuri muzicale, tehnica de calcul; asistenta informaţională a serviciilor bancare, fiscale, de asigurări); sistemul naţi­onal de prestare a serviciilor informaţionale în educaţie, în domeniul culturii şi patrimoniului cultural, în domeniul turismului, al ocrotirii sănătăţii şi profilaxiei maladiilor (informaţie de referinţă privind instituţiile de ocrotire a sănătăţii, sistemul asigurărilor medicale, servicii de urgenţă, informaţie despre disponibilitatea medicamentelor in farmacii); sistemul naţional de prestare a serviciilor informaţionale tehnico-ştiinţifice (obiective din domeniul educaţiei, universităţi, colegii, cursuri, modalităţii de admitere, biblioteci, organizaţii ştiinţifice, statistice, juridice, notariale şi de avocaţi, drepturile cetăţenilor); sistemul naţional de presta­re a serviciilor informaţionale in domeniul interacţiunii utilizatorilor (Internet, posta electronica, panouri informaţionale, studii de marketing, interviuri sociologice, etc).

Din punct de vedere organizatoric, Sis­temul Naţional este bazat pe reţeaua centrelor informaţionale de diferit nivel şi destinaţie, la fel, pe punctele accesului deschis de diferită complexitate.

Sunt deja cinci ani de când Republica Moldova a definit edificarea Societăţii Informaţionale în calitate de sarcină naţională prioritară. În aceasta perioadă Republica Moldova a devenit posesoare a unui sistem unic al resurselor informaţionale de stat. Astfel devine necesară nu numai sporirea perpetuă a acestor resurse, ci şi crearea condiţiilor favorabile pentru utilizarea eficienta a potenţialului informaţional. In aceasta ordine de idei, Zinaida Greceanîi, prim – viceprim-ministru al Republicii Mol­dova, a menţionat importanţa cooperării în organizarea Sistemului Naţional de prestare a serviciilor informaţionale publice. În cali­tate de produse competitive trebuie privite nu numai produsele de program, ci şi serviciile informaţionale publice, prestarea cărora este indispensabilă de utilizarea largă a potenţialului intelectual al ţării noastre. La ora actuala încă nu sunt create sisteme automatizate integrate de nivel naţional. S-a creat necesitatea constituirii unei interacţiuni funcţionale între centrele informaţionale, administraţia publică, guvern, ministere, etc. În opinia dlui Vladimir Molojen, ministrul dezvoltării informaţionale, în Republica Moldova continuă realizarea Strategiei Naţionale „Moldova Electronică”. Prioritatea de bază a Strategiei constă în creşterea eficienţei activităţii autorităţilor publice asigurarea accesului cetăţenilor şi agenţilor economici la informaţia publică.

Sistemul National de prestare a servi­ciilor informaţionale publice reprezintă, de fapt, esenţa conţinutului informatizării Re­publicii Moldova. D-nul Vladimir Fotenco, di-rectorul Centrului de cercetări aplicative de sistem ale dezvoltării societăţii informaţio­nale a Î.S. „Registru” evidenţiază cinci etape ale informatizării Republicii Moldova. Fiecare etapă se caracterizează prin transformări ale ţării noastre din punct de vedere al tehnologiilor informaţionale şi social. Esenţa etapei a doua constă în organizarea siste­mului de prestare a informaţiei publice.

Cu părere de rău, nu au fost invitaţi la aceasta discuţie reprezentanţii bibliotecilor. Or, anume bibliotecile publice sunt cele care întrunesc necesităţile cetăţenilor în era informaţională, cooperează la nivel local cu alte instituţii culturale, încurajează participarea cetăţenilor la e-guvernare, diversitate culturală şi nu în ultimul rând, promovează accesul la informaţie. Să sperăm că măcar pe viitor responsabilii de constituirea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de prestare a serviciilor informaţionale vor lichida această lacună, atrăgând şi bibliotecarii la discutarea acestor subiecte, la trasarea unor modalităţi de conlucrare pentru SNPSI sa-şi îndeplinească şi la noi misiunea măcar aproape de standardele avansate din Europa.

Olesea Coblean, lector universitar, catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, USM

Sursa: Revista „BiblioPolis„, nr. 1 (2007), pagina 21

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: