Notă

Stilul administrativ, cu toată sicitatea [uscăciunea] sa, are inestimabilul avantaj al conciziei, exactităţii şi scuteşte atît solicitantul, cît şi destinatarul (superiorul, în linie ierarhică, şeful unei anumite întreprinderi, instituţii etc.) de inutile pierderi de timp.

Este un mod, altfel spus, de a te face înţeles rapid, fără supărătoare şi ridicole digresiuni, o cale de acces prompt.

Avînd în vedere faptul că deocamdată (şi din păcate!) un asemenea stil nu se învaţă nicăieri la noi (şcoala avînd şi la acest capitol imense restanţe), vom insera în prezenta categorie diverse modele ale stilului administrativ. Cum se redactează, corect, o cerere? Cum trebuie să arate o recipisă? În ce mod alcătuim un raport? Care ar fi criteriile unei informări? Cum se concepe o fişă a posttului? Ş.a.m.d. Problemele acestea ne stau, aici, în intenţie. Vă oferim soluţii, dar – atenţie! – nu exhaustive, nu texte dogmatice şi deci nemodificabile. Sînt sugestii sau, mai exact, eboşe în marginile cărora puteţi fantaza în funcţie de pricepere, cultură şi necesităţi. (Gh.N.)

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: